Du er her

Ferskvare

Relanserer tidsskrift for nevropsykologer

«Nevropsykologi» er navnet på nivå1-tidsskriftet som tok en pause i 2014, men som nå har oppstått i ny drakt. Ansvarlig redaktør er Kjell Tore Hovik og tidsskriftet utgis av Norsk Nevropsykologisk Forening, som teller 365 medlemmer.

I årets første utgave kan man blant annet lese vitenskapelige artikler om visuell oppmerksomhet sett fra et matematisk og genetisk perspektiv og utvikling av nevrokognitive vansker hos førskolebarn som ble eksponert for metadon i svangerskapet. Jens Egeland er vitenskapelig redaktør i tidsskriftet.

P for psykologi

I Danmark har psykologene fått et nytt månedlig fagmagasin med ny profil. Tidsskriftet heter ganske enkelt «P» og utgis av Dansk Psykolog Forening. Tidligere het tidsskriftet «Psykolog Nyt» og kom ut hver fjortende dag. I statuttene heter det: «Vi er et journalistisk båret magasin med et unikt stofområde, der sætter fokus på, leverer viden om, perspektiverer og bidrager til en nuanceret debat om psykologiens betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet.» Det har kommet ut fire utgaver siden omleggingen og opplaget er på rundt 9.000 eksemplarer. I det nyeste magasinet kan man blant annet lese et langt intervju med den norske psykologen Cecilie Skule som er avdelingssjef ved voksenpsykiatrisk avdeling (Vinderen) ved Diakonhjemmet sykehus. Utgaven tar også opp problemer knyttet til brukeres datasikkerhet hvis psykologer eksempelvis bruker Dropbox eller andre skytjenester til å lagre taushetsbelagte journalnotater.

Stemmer fra krigen

Nobelprisvinner i litteratur 2015, Svetlana Aleksijevitsj fra Hviterussland, utgir i år dokumentarboka Kister av sink. Sovjetiske stemmer fra krigen i Afghanistan, på Kagge forlag. Sovjetunionens ti år lange krig i Afghanistan har blitt kalt den sovjetiske Vietnamkrigen. Over en halv million unge russere tjenestegjorde i krigen som har formet det russiske samfunnet frem til våre dager. Her kommer de til orde – soldatene, sykesøstrene, kjærestene og mødrene. Ifølge forlaget er Kister av sink en dokumentar om krigens meningsløshet, om en fortapt generasjon unge soldater og om Sovjetunionens begynnende oppløsning.

Flukten mot friheten

I dokumentarromanen Ikke si at du er redd (2015), skrevet av den italienske forfatteren og journalisten Giuseppe Catozzella og utgitt på Pax forlag, får vi historien om Samia Yusuf Omar, den somaliske jenta som kjempet for frihet og retten til å kunne løpe. Men når al-Shabaab tar over makten, blir selv det å trene nesten umulig. Hun oppnådde likevel å få delta i Olympiaden i Beijing, for så å miste livet som båtflyktning mellom Afrika og Italia før OL i London i 2012. Dette er samtidig historien om hvordan drømmen om et liv i frihet og verdighet driver hundretusenvis av mennesker til å risikere livet på flukt til Europa hvert år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side 1093-1099

Kommenter denne artikkelen