Du er her

Debattert

Pakkekritikk

Pakkeforløp Vår kritiker mener at ordet skurrer, selv om det er importert fra det danske helsevesenet. Han begrunner det med at «ingen liker å være en pakke». Det kan han ha rett i, men regelen for ordsammensetninger på norsk er at det siste leddet avgjør betydningen. Det medfører at et pakkeforløp et forløp, ikke en pakke, på samme måte som et hundehus er et hus, ikke en hund.

Per Egil Hegge, Aftenposten 10. oktober

Ikke standard Psykiske lidelser er komplekse størrelser, og hjelpen skjer i møtet mellom mennesker. Vi kan ikke systematisere oss bort fra det, og tro at kvalitet ligger i at alle får likt tilbud.

Gøril Westborg Smiseth, Nordlys, 23. oktober

Trekk forslaget Vi vil helst ikke tro at helseministeren ønsker å avskrive de siste tiårenes arbeid for brukermedvirkning og helhetsperspektiv i psykisk helse-tjenestene. Men da må han overbevise oss ved å trekke forslaget om pakkeforløp tilbake.

Sigrid Ramdal i Dagens medisin 5. november

Vil ikke funke Proffene kommer til å fortsette å jobbe for at alle barn og unge skal bli møtt av psykisk helsevern med verdiene medbestemmelse, ydmykhet, åpenhet og kjærlighet. Noe de tror kan bli vanskelig i pakkeforløp.

Psykisk helseproffene, på Forandringsfabrikken.no, 5. november

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side 1085

Kommenter denne artikkelen