Du er her

Kreativitet og bipolar lidelse henger sammen

Hvis man googler «creativity» og «bipolar», finner man raskt fram til en wikipedia-artikkel som lister opp kjente personer og kunstnere med bipolar-diagnosen. Men det finnes lite vitenskapelig evidens for at inspirasjon og kreativitet er assosiert med denne lidelsen. Dette var bakgrunnen for at Professor Steven Jones og Dr. Alyson Dodd ved Lancaster University, sammen med Dr. June Gruber ved Yale University, ville undersøke om det virkelig fantes en sammenheng.

Forskningsteamet fikk 835 studenter til å svare på to ulike spørreskjemaer. Det ene skjemaet målte risiko for å utvikle bipolar lidelse, mens det andre målte grad av inspirasjon/kreativitet og om denne var indre eller ytre motivert. Resultatene var ganske tydelige: Studentene som skåret høyt på bipolar-symptomer, skåret også høyere enn de andre studentene på inspirasjon/kreativitet. I tillegg ga de uttrykk for at denne inspirasjonen – til forskjell fra de andre studentene – i større grad var indre enn ytre motivert. Professor Jones kommenterte forskningen på denne måten til nettstedet Science Daily:

– Å få en bedre forståelse av inspirasjon er viktig fordi det henger sammen med kreativitet, som jo er sterkt assosiert med psykiske helseproblemer, og da spesielt bipolar lidelse. Personer med denne lidelsen vurderer kreativitet som et svært positivt aspekt ved tilstanden sin. Dette er klinisk relevant fordi mennesker med bipolar lidelse kan være redde for at ulike former for terapi går ut over deres kreativitet.

Kilde http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140327123339.htm

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side

Kommenter denne artikkelen