Du er her

Elliott, Watson, Goldman, & Greenberg, Learning Emotion Focused Therapy (2003)

Emosjonsfokusert terapi har vitalisert meg som terapeut. Det føles godt!

Jeg trodde lenge at jeg jobbet aktivt med følelser i terapirommet. Det føltes likevel som et terapeutisk gjennombrudd da jeg deltok på Les Greenbergs workshop i 2009 og leste «Learning Emotion-Focused Therapy» (EFT). EFT vektlegger følelser som grunnleggende motivasjonssystem. Følelser aktiverer oss, forteller om våre behov, gir retning for handling, skaper mening og fremmer konstruktiv selvorganisering. Men følelser kan også skape smerte og lidelse når vi ikke klarer å kjenne på, regulere eller forstå dem. Endring i EFT skjer ved at maladaptive følelser aktiveres gjennom intervensjoner, og forandres ved å få tilgang til grunnleggende emosjonelle behov som trygghet og aksept. Man endrer følelser med følelser. Mitt terapeutiske vendepunkt ble erkjennelsen av at jeg hadde snakket om følelser og regulert dem ned, fremfor å aktivere og forandre. Kanskje var jeg affektfobisk? Gjennom utdanning ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi har jeg fått en dypere forståelse av at emosjonell smerte ikke er farlig. I stedet gjør det godt om man får hjelp til å tåle smerten.

Vanja Hjelmseth utfordrer Christian Moltu til å ta stafettpinnen videre

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side 1100

Kommenter denne artikkelen