Du er her

Forskningsnotiser

Personer med bipolar diagnose og hyppige stemningssykluser bør holde seg unna antidepressiver, skal man basere seg på funnene fra en ny studie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side 1051

Kommenter denne artikkelen