Du er her

Forskningsnotiser

Publisert
4. desember 2015

Personer med bipolar diagnose og hyppige stemningssykluser bør holde seg unna antidepressiver, skal man basere seg på funnene fra en ny studie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side 1051

Kommenter denne artikkelen