Du er her

Beregning av fødselspenger

Publisert
4. oktober 2013

Jeg jobber for tiden i en ruspoliklinikk, men skal tiltre en stilling i BUP i et annet helseforetak i november. Jeg har fast 100 prosent stilling både i gammel og ny stilling.

Jeg har kommet i en litt kinkig situasjon med tanke på foreldrepenger. Min sønn skulle startet i barnehage nå, men det er dårlig barnehagetilbud her vi bor, slik at vi ønsker å utsette oppstart i barnehage noe. Dette innebærer at min mann og jeg må ta ulønnet permisjon for å være sammen med vår sønn i denne perioden. Jeg er gravid og venter et nytt barn i april 2014, og jeg ønsker naturligvis å få utbetalt foreldrepenger i svangerskapspermisjonen.

Mitt spørsmål er derfor hvor lenge jeg må arbeide 100 prosent for å få utbetalt 100 prosent foreldrepenger. Hovedregelen er vel at det er lønnen på det tidspunktet da man går ut i permisjon, som er avgjørende for beregning av fødselspenger? Vil jeg få full månedslønn dersom jeg arbeider i 20 prosent stilling fram til nyttår og deretter i 100 prosent stilling fra januar til jeg går ut i svangerskapspermisjon i april?

Småbarnsmor og gravid

Forutsetningen for å få foreldrepenger fra NAV er at du har hatt inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden begynner (tre uker før termin). For at det skal regnes som inntektsgivende arbeid, har det vært et krav om at inntekten på årsbasis må utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2013 kr 85 245. Men ettersom du vurderer å jobbe 20 prosent i perioden frem til nyttår og deretter 100 prosent frem til ny permisjon, vil dette ikke være et problem. Du vil i så fall tjene mer enn en halv G i hele perioden.

Det er videre riktig som du sier, at NAV tar utgangspunkt i inntekten på permisjonstidspunktet når de beregner hvor mye du skal ha i foreldrepenger. Dette gjelder imidlertid som utgangspunkt og hovedregel, men NAV skal gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak. Formålet med dette er å hindre en proforma økning i stilling eller lønn før overgang til stønad fra NAV.

Det er helseforetaket som utbetaler deg lønn under permisjonen. Helseforetaket vil deretter få refundert utbetalingene fra NAV for den perioden da du er i permisjon. Omsorg for små barn er en god grunn for å jobbe redusert i en periode, og arbeidsmiljøloven legger også til rette for at det skal være mulig å kombinere familie og arbeid. Dersom du jobber som skissert, 20 prosent stilling frem til nyttår og deretter 100 prosent frem til april, vil NAV etter min vurdering måtte følge hovedregelen og refundere fødselspenger ut fra lønn i 100 prosent stilling. Dette forutsetter at du faktisk er i stand til å arbeide i 100 prosent stilling i perioden før permisjonstidspunktet. Dersom du for eksempel blir sykemeldt i den perioden da du jobber i 20 prosent, og ikke klarer å øke arbeidsmengden frem til du går ut i permisjon, vil fødselspengene beregnes ut fra 20 prosent stilling og ikke 100 prosent.

H.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 10, 2013, side

Kommenter denne artikkelen