Du er her

Hordalendinger med stabilt høy selvfølelse

En norsk studie har fulgt 1000 personer i Hordaland fra de var 13 til de ble 30 år. Konklusjonen er klar: Selvfølelsen holder seg stabil.

Marianne Skogbrott Birkelands doktorgradsavhandling tar for seg hvordan individuelle og sosiale forhold henger sammen med utvikling av selvfølelse gjennom oppveksten og inn i voksen alder. Tallmaterialet har hun hentet fra undersøkelsen Voksen i år To Tusen fra HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen. Hele 1000 personer svarte på spørreskjemaer ni ganger i løpet av 17 år.

De fleste rapporterte høy selvfølelse, og for de fleste var selvfølelsen svært stabil gjennom de 17 årene. Omtrent 15 prosent av de unge hadde en mer negativ selvfølelse.

Selvfølelsen hadde i liten grad sammenheng med hvilket liv ungdommene levde med tanke på utdanning, arbeid og familieetablering.

Ungdom med et dårlig forhold til foreldrene sine hadde bedre selvfølelse dersom de følte seg likt og akseptert av sine jevnaldrende. Styrking av sosiale relasjoner kan altså forbedre selvfølelsen.

Kilde: Birkeland, M.S. (2013). Development of global self-esteem. The transition from adolescence to adulthood. Ph.d.-avhandling ved Universitetet i Bergen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 10, 2013, side

Kommenter denne artikkelen