Du er her

Debattert

Valganalyse Psykisk helse har fått for liten plass i årets valgkamp.

Maria Serafia Fjellstad, kommunestyrerepresentant for Venstre i Harstad, i Harstad tidende 16. september

Helsesøstre – Bruk mest mulig til å øke antallet helsesøsterstillinger […]

– I stedet for hva?

– For eksempel stillinger for psykologer eller andre som vil inn i tjenesten. Signalene fra barn og unge er at de først og fremst vil ha flere helsesøstre.

Astrid Grydeland Ersvik, leder i Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe for helsesøstre, kommenterer statsbudsjettlekasjen om 180 millioner kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Sykepleien.no 6. september

Alkohol Frp bør ikke få gjennomslag for én ting, sier Kari Lossius ved Bergensklinikkene, om alkoholpolitikken i en ny regjeringserklæring.

To dager før valget lanserte de fire ikke-sosialistiske partiene et løft for rusomsorg og psykisk helse. Samtidig har flere av dem en liberal holdning til alkohol.

Det er et paradoks. Det er alkohol som er den største helsepolitiske utfordringen i dag, sier klinikkdirektør Kari Lossius ved Bergensklinikkene.

Dagen 16. september

Løfter Mental Helse har laget en liste med løfter som ett eller flere av de borgerlige partiene har kommet med i valgkampen. Blant annet har partiene sagt at de vil inkludere psykisk helse i finansieringsordningen for samhandlingsreformen, innføre en ny opptrappingsplan for psykisk helse og opprettholde tilbudet i spesialhelsetjenesten i en overgangsperiode, samtidig som kommunene sikres ressurser til å bygge gode tilbud lokalt.

Mentalhelse.no 13. September

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 10, 2013, side

Kommenter denne artikkelen