Du er her

Brukere bør få plass i Psykologforeningens sentralstyre

Publisert
4. oktober 2013

Samfunnet har klare forventninger til at psykologer vil gjøre en stor forskjell i det fremtidige folkehelsearbeidet. Det er derfor Høyres Bent Høie ønsker minst tusen, kanskje to tusen psykologer i kommunene, og vil «måles på psykolog-boom» (Adresseavisen, 24. august). I arbeidet for en bedre psykisk helse er psykologene en svært viktig del av løsningen.

Brukere inn i sentralstyret?

Med et så klart samfunnsmandat for å ivareta folkehelsen, må Psykologforeningen diskutere hvordan den skal ivareta denne samfunnskontrakten i sin organisering. Det handler om å bringe samfunnet inn i Psykologforeningens daglige drift og strategiske arbeid. Og da bør brukere få plass i Psykologforeningens sentralstyre.

Det kan virke merkelig at en fagforening som jobber for medlemmenes interesser skal åpne for grupper som ikke alltid har sammenfallende interesser som foreningens. Men en parallell finner vi i aksjeselskapenes verden, hvor styrene tradisjonelt arbeidet for aksjonærenes interesser. I nyere tid har imidlertid mange virksomheter sett behovet for at ulike interessenter – stakeholders – representeres i styret, i forretningsutviklingen, i den daglige driften. Dette handler om å involvere grupperinger som har en interesse i virksomhetens handlinger, enten det er kunder, leverandører, lokalpolitikere eller andre; grupper som virksomheten trenger støtte fra hvis de skal fortsette å eksistere. Og det handler om mer enn å lytte til interessentene: Det handler om å integrere dem i virksomhetens kjernevirksomheter og gjøre deres forventninger til en del av styrets beslutninger.

Gjøres dette, får man et styre med langt flere perspektivet på virksomhetens utfordringer. Da blir man bedre i stand til å være føre var, men også til å oppdage og gripe mulighetene. Som når et oljeselskap bringer inn miljøvernorganisasjoner og ser sin virksomhet i et annet lys. Eller forlagskonsernet som ser at både forfatter og bokhandlere trengs i styret når fremtidens forleggeri skal utvikles. Eller en psykologforening som involverer brukerne og får et skarpere blikk for hvor landet ligger. Kort sagt: Åpne organisasjoner gir bedre produkter og mindre risiko.

Å involvere sentrale interessenter i Psykologforeningen virksomhet – enten det er som faste medlemmer i sentralstyret eller på annet vis – gir nye innganger til hvordan kontrakten mellom psykologene og samfunnet best kan ivaretas og utvikles. Det handler om dialog, tillit og langsiktig samarbeid. Og det handler om å la foreningen påvirkes av andre interesser enn kun medlemmenes.

Det er mange interessenter som kunne vært representert i Psykologforeningens sentralstyre: Forskere, politikere, interesseorganisasjoner og flere til. Men det viktigste er å involvere grupper som direkte påvirkes av virksomhetens formål og handlinger. Da kommer brukere i en særstilling.

bjornar@psykologtidsskriftet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 10, 2013, side 985

Kommenter denne artikkelen