Du er her

Forskningsnotiser

Å ta ein tjuv i handa kan vera nok. Eller å setta seg i stolen der ein juksepave nett har sete. Meir skal det ikkje til før skuldkjensla smittar over, viser ein ny studie.

En norsk studie har fulgt 1000 personer i Hordaland fra de var 13 til de ble 30 år. Konklusjonen er klar: Selvfølelsen holder seg stabil.

I 2005 blei antidepressiv dei meste føreskrivne medisinane i USA. Like fullt vil 75 % av befolkninga heller ha psykoterapi enn piller, viser ein ny metastudie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 10, 2013, side 1025

Kommenter denne artikkelen