Du er her

Religion og politikk og fag

Publisert
1. april 2008

DROPP HIJAB: Ragnar Kværness advarer psykologer mot å bruke hijab.

Foto: Scanpix

Ap-politiker og psykolog Ragnar Kværness går ut mot at psykologer skal kunne bruke hijab.

– Hijab er forbundet med sterke meninger, den har en så symboltung effekt. Mange vil assosiere det med kvinneundertrykkelse og konservative verdier. Og det som er viktig her, er hvordan pasienten føler seg, sier Kværness.

iOslo.no 15.01.08

Psykologistudent Hajra Tajamal i debattinnlegg i Aftenposten:

– Ragnar Kværness trenger å forstå at profesjonalitet ikke går på religiøse symboler, men faglige kvalifikasjoner. For å være helt nøytral i sin rolle som psykolog er det ikke feil å si at psykologer bør faktisk ha på seg et helt dekkende slør. Slik er de nøytrale i sin rolle som psykologer, og pasienten slipper å se hvem psykologen er.

Aftenposten 11.02.08

Psykolog Arve Klausen i debattinnlegg i Aftenposten:

– Pasienten må selvfølgelig få bære de symboler de måtte ønske. Jeg har muslimske kvinnelige pasienter som ikke vil håndhilse på meg. Det er selvfølgelig helt i orden. Det strider imot islam. Men ville det være riktig av Tajamal ikke å håndhilse på pasienten av samme årsak?

Aftenposten 15.02.08

Psykolog Ragnar Kværness og Sarah Azmeh Rasmussen i debattinnlegg i Aftenposten:

– Praktisk talt dreier alle psykologkonsultasjoner seg om kompliserte mellommenneskelige forhold. Blant annet om seksualitet, om redsel for avvisning, om usikkerhet. Og ikke sjelden om å falle utenfor samfunnets normer – for eksempel om hva som er «normale» kjønnsuttrykk.

– Er man terapeut, skal klientens behov stå i sentrum. Og da må en militant kamp for slørbruk vike.

Aftenposten 23.02.08

Psykologistudent Hajra Tajamal i debattinnlegg i Aftenposten:

– Argumentasjonen i Arve Klausens innlegg i Aftenposten 15. februar medfører i prinsippet at muslimer bør slutte å presentere seg selv med sitt navn, siden det også kan avsløre en muslimsk identitet, og ifølge Klausen gjøre psykologen mindre profesjonell.

Aftenposten 24.02.08

Psykolog Arve Klausen i debattinnlegg i Aftenposten.

– Spørsmålet om kvinnelige psykologer skal få bruke hijab i utøvelsen av yrket er ikke et religiøst, men et politisk problem. De sekulære verdier psykologen formidler ved en nøytral kleskode, skaper trygghet for majoriteten av pasientene. Hvis en kvinnelig psykolog skal få bruke hijab, hvorfor skulle ikke også niqab og burka tillates?

Aftenposten 29.02.08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side

Kommenter denne artikkelen