Du er her

Britney

Publisert
1. april 2008

Britney Spears’ selvdestruksjon er en utømmelig kilde for avisene, og avtar neppe nå som popprinsessen har blitt kjæreste med en paparazzifotograf.

Psykolog John Petter Fagerhaug uttaler seg om emnet i VG:

– Det sklir jo veldig ut. Det er jo en kjent sak at det ligger mye penger i disse mediehistoriene. Vi får noen bilder som typisk forteller det ekstreme. Mitt førsteinntrykk er jo at det har klikket for henne, for å si det på den måten. Vi får et sånt, stakkars, hun er på vei ned-inntrykk, sier han. Han er skeptisk til medienes framstilling av saken.

– Det bildet vi har av en kjendis i USA eller Norge, kan være veldig forskjellig fra det bildet kjendisen selv har. Man kan føle seg veldig liten og alene selv om man for verden fremstår som en stor stjerne, sier han.

Psykolog Kristin Spitznogle trekker dagen etter frem stockholmsyndromet i beskrivelsen av forholdet mellom Britney og fotografene.

– Paparazziene frarøver stjernene mye av deres frihet, men samtidig står begge aktører i et avhengighetsforhold til hverandre. Begge trenger noe den andre kan gi dem, og de følger ofte hverandre over tid. Da oppstår det noen ganger følelsesmessige bånd. Britneys kjærlighetsforhold til en paparazzifotograf er et godt eksempel på dette fenomenet, sier hun.

VG 07. og 08.02.08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side

Kommenter denne artikkelen