Du er her

Kunst og psykologi for seniorer

Publisert
1. april 2008

Seniorgruppen ønsker vel møtt til maisamling, hvor Carl Erik Grenness og Svein Magnussen vil forelese om «Kunst og psykologi». De to har tidligere dialogforelest over samme tema i ulike fora, og alltid høstet stor begeistring fra sitt publikum.

Alle psykologer over 60 år ønskes hjertelig velkomne til faglige, kollegiale og vennskapelige samtaler, og oppfordres til allerede nå å merke seg tid og sted.

Møtet holdes i Foreningens lokaler i Kirkegt. 2 i Oslo, torsdag 22. mai kl 19.00

Ønsker noen å stå på en intern e-postliste, er det bare å sende sin e-postadresse til tgaltung@online.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side

Kommenter denne artikkelen