Du er her

Leserne spør

Publisert
1. april 2008
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side 497-498

Kommenter denne artikkelen