Du er her

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi

Publisert
1. april 2008

Tildelinger for 2008

Arnesen Per Erik – 20 000 kroner

Barth Tom – 10 000 kroner

Bengtsson Ann Aaboe – 15 000 kroner

Berge Torunn B. – 20 000 kroner

Boe Toril Ursin – 15 000 kroner

Dehli Lars – 10 000 kroner

Forfang Tore – 30 000 kroner

Fredriksen Annelise – 20 000 kroner

Gundersen Kristian – 20 000 kroner

Gustafsson Else Løberg – 20 000 kroner

Haaseth Øyvind – 10 000 kroner

Hallaråker Eli Sofie – 15 000 kroner

Hanson Wendy – 10 000 kroner

Haugvik Marianne – 10 000 kroner

Hawkins Jeanette E. – 20 000 kroner

Helland Anne-Gro – 10 000 kroner

Hernæs Marit – 20 000 kroner

Hjulstad Laila A. – 20 000 kroner

Hjørungdal Hilde – 20 000 kroner

ISP v/Turid Vaagen – 60 000 kroner

Johansen Jarl Otto – 15 000 kroner

Johns Unni – 10 000 kroner

Mykland Gunn E. Bie – 20 000 kroner

Nylund Turid – 30 000 kroner

Ochoa Adriana – 30 000 kroner

Prescott P eter – 10 000 kroner

Reim Sidsel – 20 000 kroner

Sletvold Jon – 40 000 kroner

Solberg Bodil – 20 000 kroner

Vie Amalie – 20 000 kroner

Wormnes Elin – 10 000 kroner

Øverland Hans Schmidt – 20 000 kroner

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side

Kommenter denne artikkelen