Du er her

Doktorgrader

Publisert
1. april 2008

Hvordan virker genetisk variasjon inn på hjernens anatomi og fysiologi? Og endrer aldringsprosessen på dette forholdet?

Kvinner og menn reagerer forskjellig på den samme biokjemiske forandringen, redusert serotonin, spesielt i forhold til humør og impulsivitet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side 482

Kommenter denne artikkelen