Du er her

Kjønnsforskjeller ved redusert serotoninnivå

Kvinner og menn reagerer forskjellig på den samme biokjemiske forandringen, redusert serotonin, spesielt i forhold til humør og impulsivitet.

Publisert
1. april 2008

Espen Walderhaug

forsvarte 14. september 2007 sin avhandling The effects of tryptophan depletion on impulsivity and mood in healthy men and women for dr.psychol.-graden ved Universitetet i Oslo.

Depresjon er en vanlig psykisk lidelse. Det er kjent at reduksjon av serotonin i hjernen er assosiert med depresjon, og at de mest brukte medisiner mot depresjon virker på serotoninsystemet. Det er også kjent at mange med depresjon har redusert impulskontroll, og at impulsivitet er assosiert med serotonin. Espen Walderhaug finner i sin avhandling at det er viktige kjønnsforskjeller i hvordan menn og kvinner reagerer på redusert serotonin, spesifikt i forhold til humør og impulsivitet.

Tryptofan er en nødvendig byggestein for å produsere serotonin i hjernen. Ved å bruke en kostholdsmanipulasjon (tryptofan-senkning) reduserte Walderhaug serotonin-nivået i et utvalg studenter. Resultatet viste at kvinner i gjennomsnitt opplever en senkning i humør, og tilegnet seg en forsiktig (dvs. ikke impulsiv) strategi som tidligere har blitt assosiert med depresjon. Menn viste ingen humørforandring, og tilegnet seg en impulsiv strategi når nivået med serotonin ble redusert.

Dette kan bli viktig i forståelsen av hvorfor kvinner oftere enn menn sliter med humør- og angstlidelser. På den annen side har menn en overhyppighet av alkoholisme, AD/HD og impulskontrollforstyrrelser. Funnene viser hvor komplekst det er å behandle eller forske på disse forstyrrelsene, ettersom kjønn spiller en rolle i hvordan man blir påvirket av redusert serotoninfunksjon.

Kontakt espen.walderhaug@psykiatri.uio.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side

Kommenter denne artikkelen