Du er her

Røyking

Publisert
1. april 2008

En ny studie slår fast at spesielt kvinner og unge mennesker som røyker, er utsatt for angst og depresjoner. Dr. psychol. Arnstein Mykletun fra Universitetet i Bergen er førsteforfatter av studien.

– Det spesielle er at risikoen for angst og depresjon ikke avtar gradvis etter røykeslutt, slik man typisk ser ved de fleste kroppslige røykerelaterte sykdommer, sier han.

Mykletun understreker at det er vanskelig å si noe entydig om hvorvidt angsten og depresjonen kommer som følge av røyken, eller om det motsatte er tilfellet.

– Men både denne og andre studier tyder på at angst- og depresjonsnivået er forhøyet allerede før man begynner å røyke. Andre studier har vist at det er vanskeligere å slutte å røyke hvis man har psykiske lidelser.

VG 16.02.08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side

Kommenter denne artikkelen