Du er her

Ferskvare

Seksualitet, utvikling og relasjoner

Seksualitet er en medfødt egenskap. Likevel er seksualitetens utviklingsmessige og relasjonelle perspektiver lite diskutert, for eksempel i barns oppvekst, i skolen, helsevesenet og i institusjoner, hevder Stéphane Vildalen. Hun er aktuell med boka Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner, utgitt på Gyldendal Akademisk. Vildalen tar utgangspunkt i psykolog og sexolog Thore Langfeldts lange karriere, og knytter hans bidrag tett opp til nyere forskning. Boka har tre overordnede temaer: seksuell utvikling fra barn til voksen, forståelse og behandling av mennesker som begår seksuelle overgrep – og forståelse av seksualitet i et utviklingsperspektiv.

Møtet med velferdsstaten

I hjertet av velferdsstaten av Karin Widerberg (red.) utgitt på Cappelen Akademisk, er ifølge forlaget den første boka i Norden som gir en samlet framstilling av empiriske studier over den nordiske velferdsstatens funksjonsmåter i lys av institusjonell etnografi. Velferdsstatens institusjoner er en del av vår hverdag. Men hvordan fungerer den egentlig? Hvilken rolle spiller folks kunnskap og erfaringer i møtet med velferdsstatens regler og ordninger? Hvilke styringsdilemmaer eksisterer i den nordiske velferdsstaten i dag, hvor økt styringsaktivitet spilles ut mot folks kompetanse, skjønn og ansvar? De empiriske studiene i boka viser hvordan vi navigerer innenfor velferdsstatens institusjoner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 4, 2015, side 361

Kommenter denne artikkelen