Du er her

Ikke for gammel

Publisert
5. april 2015

Alder og videreutdanning

Styret i fond for videre- og etterutdanning la inn en begrensning for tildeling i 2015. Fordi midlene vi har til utdeling, er begrensede, vurderte styret at de som mottar pensjon i tillegg til arbeidsinntekter, har økonomisk mulighet til å betale for videre- og etterutdanning selv. Fondsstyret har selvsagt ikke ønsket å legge noen føringer for hvor lenge psykologer skal arbeide. Fondsstyret ble tidligere i år kontaktet av sekretariatet i Norsk psykologforening, som gjorde oss oppmerksomme på at dette er aldersdiskriminering. Siden denne begrensningen i tildeling har fått konsekvenser som fondsstyret ikke forutså, formidlet fondsstyret til Psykologforeningen at denne aldersdiskriminerende praksis selvsagt vil opphøre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 4, 2015, side

Kommenter denne artikkelen