Du er her

Kvinner og menn

Publisert
5. april 2015

Kjønnsfordommer lever i beste velgående. Også i Psykologtidsskriftets redaksjon. Hvordan forsiden i Psykologtidsskriftet nr. 3 ble til, er et interessant eksempel på dette.

Bendik Kaltenborn illustrerer forsiden. Vi bør spille inn ideer til ham et par uker før bladets deadline for å ha tid nok. Bestillingen denne gangen handlet om kjønn. Min kollega Øystein Helmikstøl jobbet med en sak om kjønn og publisering av vitenskapelige artikler i Psykologtidsskriftet. Vi ønsket en forsideillustrasjon fra Kaltenborn med utgangspunkt i denne saken. Problemet var at jeg ikke helt visste hva Øystein ville komme fram til – bakgrunnsarbeidet var ikke ferdig.

Min bestilling til Kaltenborn var derfor basert på mangelfull kunnskap: Jeg ønsket en illustrasjon som skulle vise fram at menn fortsatt er de som publiserer mest. Menn leder an. De sitter øverst på pidestallen. Kaltenborn leverte godt på denne bestillingen, selv om resultatet var noe stereotypt. For i mellomtiden kom det fram opplysninger i Øysteins sak som gjorde at illustrasjonen vi fikk, skurret. Jo, det er fortsatt slik at menn publiserer mer enn kvinner, men ikke mye mer. Og snart vil sannsynligvis kvinner publisere mest. Det hadde vært mye mer spennende å få en illustrasjon som pekte fram mot denne endringen. Jeg kontaktet Kaltenborn igjen – helt på overtid – han hev seg rundt og leverte omarbeidet illustrasjon samme dag som bladet gikk i trykken. Den kjentes langt mer riktig.

I mellomtiden intervjuet jeg Håvard Friis Nilsen (NÅ-intervjuet i samme utgave) om psykologprofesjonens historie. I intervjuet kom det fram at sterke kvinner har satt sitt særegne preg på hele psykologihistorien, både her hjemme og der ute. Til forskjell fra mange andre fagfelt og profesjoner. Intervjuet underbygget på et merkelig vis Kaltenborns nye illustrasjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 4, 2015, side 351

Kommenter denne artikkelen