Du er her

Debattert

Kronisk syk?

Få friske: Hvis annenhver norske mann og kvinne får psykiske problemer, kan statsministeren ikke bare ha regnet med de som har en medisinsk diagnose. Hun må også ha telt alle personer med problemer som tidligere generasjoner så på som en naturlig del av livet. (…) «Helseproblemer » som sorg, tristhet og uro når livet butter imot, er det så visst mulig å bli helt frisk av. Men alvorlig psykisk sykdom blir få pasienter friske av.

Hilde Haugsgjerd i Aftenposten, 2. mars

Usannhet av dimensjoner: Når hun avslutter med: «Men enn så lenge er de fleste slike pasienter kronikere som ikke kan bli helt friske», blir det fullstendig uforståelig for meg hvordan HH i det hele tatt har fått tilgang til Aftenpostens sider. Det hun påstår her er en usannhet av dimensjoner.

Christine Rosenqvist på Erfaringskompetanse.no, 7. mars

Kunnskapsmangel: Hilde Haugsgjerd skriver (…) at statsministeren må ha telt alle med problemer som tidligere generasjoner så på som en naturlig del av livet. Dette er ikke riktig. (…) Haugsgjerd mener også at de færreste blir friske av alvorlig psykisk lidelse. Christine Rosenqvist skriver 5. mars at Haugsgjerd bidrar til å øke fordommer overfor personer med psykiske lidelser. Vi er enige i at Haugsgjerd også her mangler kunnskap.

Ellinor F. Major og Ragnhild E. Ørstavik i Aftenposten 11. mars

Formidabel effekt: Mange blir helt friske fra en psykisk lidelse. Forskning viser at tidlig hjelp ved psykose har en formidabel effekt, helst i løpet av de fire første ukene.

Tove Gundersen i Aftenposten 12. Mars

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side

Kommenter denne artikkelen