Du er her

Debatt og kommentar

Jeg har vært veldig glad i jobben min og trodde aldri jeg skulle ønske å forlate den. Men utviklingen i løpet av de siste årene har gjort meg stadig mer ubekvem i rollen som forvalter av ansvar, tillit og fagkunnskap.

Psykologyrket er utfordrende både profesjonelt og personlig.

Det mest lønnsomme for samfunnet er å satse på behandling man vet fungerer på sikt.

Hva foretrekker pasienten: behandling basert på den enkelte behandlers preferanser, eller et tilbud som legger evidens til grunn?

Behandlingen som tilbys, handler ofte mer om terapeutens preferanser enn om pasientens vansker. Da kan de kliniske retningslinjene styrke bruken av psykologisk kunnskap i psykisk helsevern.

I sin iver etter å forsvare statskanalen tyr Øystein Helmikstøl til krasse karakteristikker av oss. Men han bommer når det gjelder prosentregning og vår ekteskapelige status.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side 314-328

Kommenter denne artikkelen