Du er her

Boknytt

Per Vaglum | Psykiateren Behandler, veileder, forsker og formidler Boka belyser noen viktige utfordringer i behandling, veiledning, forskning og formidling som psykiateren står overfor i dagens helsevesen. Forfatteren har årelang erfaring som lærer for yngre kolleger, psykoterapiveileder, forskningsveileder og psykoterapeut/psykiater. Gyldendal Akademisk, 2014. 200 sider

Kit Lisbeth Jensen | Fra offline til online Internettbasert rådgivning og terapi Bruken av internettbasert rådgivning og terapi kan gi store menneskelige og samfunnsmessige gevinster, påstår denne boken, som henvender seg til de som vil etablere en klinikk på nettet. Andre målgrupper er personer som ønsker å møte psykologen eller en annen helsearbeider på nettet, og som trenger mer kunnskap om hva, hvordan og hvorvidt en onlineklinikk kan være en god hjelp. Fagbokforlaget, 2014. 176 sider

Laurence Heller og Aline LaPierre | Udviklingstraumer Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt I boka beskriver forfatterne hvordan tidlige traumer hemmer menneskets evne til kontakt med seg selv og andre. Leseren får innblikk i hvordan nedsatt vitalitet ligger som en skjult dimensjon bak psykologiske og fysiologiske problemer blant personer med utviklingstraumer. Hans Reitzels Forlag, 2014. 335 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side

Kommenter denne artikkelen