Du er her

Finner ikke psykolog

Det er vanskelig å finne psykologer med kulturkompetanse, mener innvandrerorganisasjon.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som hjelper innvandrere i Norge. De ferskeste tallene viser at i 2012 mottok SEIF-kontorene rundt om i landet nærmere 13 000 henvendelser fra 122 nasjonaliteter.

Hvert år bryter et titalls ungdommer med familiene sine, på grunn av tvangsekteskap, ifølge SEIF. De må leve på hemmelig adresse og gjerne med skjult identitet.

– Disse har ofte behov for psykolog. Det samme behovet ser vi også blant ofre for vold i nære relasjoner og hos barn og voksne som sliter på grunn av traumatiske opplevelser i landet de har måttet flykte fra. Problemet er at det er vanskelig å finne psykologer med kulturkompetanse, spesielt utenfor de store byene.

Det sier organisasjonsleder Gerd Fleischer i SEIF til Psykologtidsskriftet. Hun etterlyser sterkere vekt på kulturkompetanse i psykologutdanningen og i etterutdanning, for å møte et stadig økende behov.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side

Kommenter denne artikkelen