Du er her

Forskningsnotiser

Økt tilgjengelighet kan skape uheldige e-postvaner og påvirke den mentale helsen, ifølge en kvalitativ studie.

Det er ofte ikke samsvar mellom å være lykkelig og oppleve livet som meningsfullt, viser ny forskning.

Ny studie viser at intens mental trening for eldre mennesker gjennom en kort periode også har positive konsekvenser på lang sikt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side 334

Kommenter denne artikkelen