Du er her

Fondstildelinger for 2014

Psykologforeningens Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi har tildelt midlene for 2014 slik:

Ameln, Signe

15 000

Hyvang, Mette

20 000

Anthi, Per

40 000

Høiaas, Arne-Gunnar

15 000

Arnesen, Per Erik

15 000

Håkonsen, Kjell Magne

15 000

Aschehoug, Erlend

15 000

Johansen, Jarl Otto

15 000

Bergmann, Heidi Hove

30 000

Jørgensen, Inger Elisabeth

15 000

Bjørgo, Målfrid

35 000

Klev, Øystein

20 000

Dicu, Adriana

10 000

Knutson, Harald Victor

20 000

Duckert, Mona

10 000

Kremers, Irma

15 000

Edland, Tone

15 000

Kvarum, Inger Marie

10 000

Ekrem, Toril Mjøen

10 000

Kyte, Bjarte

10 000

Eng, Thor

15 000

Larsen, Eva Britt

15 000

Fabrin, Helle

20 000

Olsen, Roar

15 000

Flo, Sissel Toe

15 000

Reichelt, Sissel

10 000

Foreningen for privatpraktiserende psykologer

100 000

Reine, Ole

15 000

Forsmo, Rune

15 000

Riis, Gunn-Tove

15 000

Frank, Kari

10 000

Råsberg, Astrid

15 000

Gamst, Carl Fredrik

10 000

Sjøvold, Mette-Irene

20 000

Hamre, Espen O

10 000

Olger, Storfjell

20 000

Hanson, Wendy

15 000

Telle, Gro

30 000

Hasselberg, Nina

20 000

Trældal, Arne Bell

15 000

Hjeltnes, Linda

15 000

Træsdal, Tove

20 000

Holen, Linda Støylen

15 000

Vesterhagen, Mirjam Anett

15 000

Holth, Arild

15 000

Vie, Amalie

15 000

Hope, Magnhild

15 000

Wærnes, Erik

20 000

Hope, Pål Arne

15 000

Øglænd, Margrethe

15 000

Husum, Tonje Lossius

15 000

Øidvin, Steinar

15 000

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side

Kommenter denne artikkelen