Du er her

Psykose og genetikk

Publisert
4. april 2014

KAN VI STOLE PÅ TVILLINGFORSKNINGEN? Roar Fosses fagessay om tvillingstudier var på trykk i november 2013.

DEBATT: TVILLINGFORSKNING

Når tvillingmetodens antakelser faller, er det lite støtte igjen til teorien om at psykoser har biologiske årsaker, skrev Roar Fosse i november. Fagessayet er debattert i flere utgaver.

Roar Fosse hevdet i sitt fagessay i november 2013 at genetikk ikke påvirker risikoen for å utvikle psykoser. Dette var begrunnet i at en bestemt antakelse i tvillingstudier skulle være feilaktig. Alternativet til at genetikk forklarer forskjellen mellom én- og toeggede tvillinger, er at foreldre behandler eneggede tvillinger så mye likere hverandre enn toeggede, at det påvirker risikoen for psykose.

Som ved all forskning finnes det feilkilder ved tvillingstudier. Vi har gjennom to innlegg argumentert for at disse ikke er spesielt store, og at det uansett ikke slår beina under hele fagfeltet. Når det gjelder genetiske bidrag til risikoen for å utvikle psykoser, er dette godt dokumentert, også med forskningsmetoder som ikke er avhengige av den samme forutsetningen.

Vi anser derfor debatten som avsluttet fra vår side.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side

Kommenter denne artikkelen