Du er her

Vel å merke

Det er vanskelig å finne psykologer med kulturkompetanse, mener innvandrerorganisasjon.

Prioriteringsutvalget vil ha synspunkter på hvordan vi skal møte dagens helseutfordringer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side 336

Kommenter denne artikkelen