Du er her

Ønsker innspill

Prioriteringsutvalget vil ha synspunkter på hvordan vi skal møte dagens helseutfordringer.

21. juni i fjor nedsatte regjeringen et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Utvalget skal levere endelig rapport (NOU) innen midten av september i år.

I dette arbeidet ønsker utvalget innspill fra både fagfolk og lekfolk som har meninger om prioritering i helsetjenestene. Innspillene kan sendes inn gjennom utvalgets nettside: http://prioriteringsutvalget.stat.no.

Da Tidsskriftets redaksjon besøkte dette nettstedet rett før deadline, hadde det ikke kommet inn mer enn et 20-talls innspill. Mange av innspillene handler interessant nok om psykisk helse, selv om mandatet gjelder hele helsesektoren. Her et sitat fra Erik Evenstuen som har lagt igjen noen tanker:

«Undertegnede har arbeidet mange år innen det psykiatriske helsevesenet før jeg fikk behov for hjelp selv. Jeg mener ikke at all behandling skal være medisinfri, men det å prioritere muligheter for medisinfrie behandlingstilbud er jeg sikker på at mange ville profitere på. […] Brukermedvirkning er lovpålagt og sentralt i all offentlig helsetjenester. Det er brukerne som vet best hvor skoen trykker.»

Nå er altså sjansen her til å si fra om hvordan man mener det bør prioriteres innenenfor psykisk helse og helsevern framover. Kanskje blir man til og med lyttet til. «Vi vil lese alle innspill nøye», lover i hvert fall utvalget på nettsiden.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side

Kommenter denne artikkelen