Du er her

Ferskvare

Barn med psykose

Kan barn ha psykose? Hvordan kan vi oppdage at en ungdom har psykotiske symptomer? Hvordan skal hjelpeapparatet møte unge mennesker som sliter med psykoser og alvorlige psykiske vansker? Ved hjelp av forskning, bred klinisk erfaring og praksisnære eksempler gir psykolog Kjersti Karlsen svar på disse og flere spørsmål i boka Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom. Psykoser og psykoselignende tilstander, utgitt på Gyldendal Akademisk. Kunnskap om psykoser hos barn og ungdom er sparsom. Utviklingen av en alvorlig psykisk lidelse hos unge mennesker skjer gradvis, og for helsepersonell kan møtet med denne pasientgruppen være utfordrende og fylt med dilemmaer. Boka har til hensikt å avlive myter, redusere stigma, og ikke minst gi håp til foreldre, helsepersonell, behandlere og de unge selv.

Alene, naken

Hva er det som styrer våre handlinger, spør psykiater Tormod Huseby. Han mener at mye av svaret ligger i frykten for å bli avvist og utstøtt av fellesskapet. For å unngå ensomheten griper vi til strategier som kan være uheldige for oss, men som der og da fremstår som det beste valget for oss. I boka Alene naken. Hvorfor er vi redd for å være oss selv? utgitt på forlaget Cappelen Damm, skriver Husby om skam, sårbarhet og livssmerte – også i sitt eget liv. Han forteller også om hvordan mennesker har greid å finne mot, trygghet og selvaksept.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 7, 2015, side 621

Kommenter denne artikkelen