Du er her

Ignacio Matte Blanco

The Unconscious as Infinite Sets. An Essay in Bi-logic (1975)

Under studiet på slutten av 90-tallet deltok jeg i en lesesirkel om psykoanalytisk litteratur. Da tiden var inne til å ta for seg temaet om det ubevisste, leste vi først Freud. Vi hadde ikke mye klinisk erfaring, men vi opplevde at hans innsikter berører noe sentralt hos mennesker. På denne tiden ble jeg første gang kjent med Ignacio Matte Blanco. Han var lite kjent innenfor den angloamerikanske psykoanalytiske verden, men spilte en større rolle for den psykoanalytiske tenkningen i Sør-Amerika og Italia. I 1975 publiserte han sitt hovedverk The Unconscious as Infinite Sets. Matte Blanco bygger videre på Freuds beskrivelser av egenskaper ved det ubevisste, men hadde ikke spesielt sans for energibegrepet hos Freud, så han valgte å bruke matematikk og logikk som verktøy for å gripe an dette temaet. Han forsøkte å systematisere en regelbasert forståelse av dynamisk ubevisste prosesser, og hvordan dynamikken mellom følelser og tenkning preger mennesker i ulike tilstander. Mest kjent er han for å ha utviklet det bi-logiske perspektivet i psykoanalytisk teori. Han kaller logikkene for asymmetrisk og symmetrisk logikk. Asymmetrisk logikk handler om tenkning som følger tradisjonell logikk og rasjonalitet. Symmetrisk logikk viser til egenskaper ved det irrasjonelle, for eksempel i drømmer, i psykose og i tilstander under sterk affekt. Temaet om det ubevisste ble enda mer spennende å utforske ved hjelp av boken til Matte Blanco. Den ga meg en ny måte å forstå dynamisk ubevisste prosesser på, og jeg opplever tilnærmingen nyttig i mitt kliniske arbeid i dag.

Jan Hageselle utfordrer Anne Kulseng Berg til å ta stafettpinnen videre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 7, 2015, side 626

Kommenter denne artikkelen