Du er her

Debatt og kommentar

Vi kjenner oss ikke igjen i den verden Falkum, Olavesen og Hytten beskriver.

Psykologspesialist Heidi Tessand skriver i mai-nummeret av Psykologtidsskriftet at kritikken mot New Public Management (NPM) har blitt til et hylekor preget av sutring. Jeg velger heller å se på kritikken som nødvendig på veien mot nye løsninger.

Nevrospråket tilslører mennesket som et tydelig og handlende subjekt.

Hvorfor forskes det ikke på dem som kastes ut av landet?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 7, 2015, side 613-617

Kommenter denne artikkelen