Du er her

Nettet for tillitsvalgte

Tillitsvalgte kan nå få opplæring på nettet. Sammen med Akademisk Studieforbund har Psykologforeningen utviklet et nettbasert introduksjonskurs for tillitsvalgte. Kurset krever ingen forkunnskaper, og er en enkel måte å sette seg inn i grunnleggende kunnskap om rollen og oppgavene som tillitsvalgt. Er du interessert i å gjennomføre kurset – henvend deg til Lisbet Jonassen, lisbet@psykologforeningen.no tlf 23 10 31 31. Du vil da få utlevert brukernavn og passord.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side

Kommenter denne artikkelen