Du er her

Selvstendig praktiserende psykologer

Publisert
1. mars 2006

Interessegruppa for selvstendig praktiserende psykologer (ISP) holder denne gangen årsmøte og seminar i Østfold på ikke ukjente Hankø Fjordhotell 27.–29. oktober 2005. Det blir faglige, fagpolitiske så vel som kulturelle innslag – og selvsagt tid til sosialt samvær. Vi ønsker gamle travere og nye nysgjerrige velkomne til seminaret i disse maritime og inspirerende omgivelser. Dessuten: siden vårt yrke kan forventes å være i stadig endring, ønskes også yngre psykologer uten driftshjemmel og i andre og nye arbeidsområder særskilt velkomne. Se kommende annonse i augustnummeret av Tidsskriftet, eller ISPs hjemmeside med lenke fra NPFs sider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side

Kommenter denne artikkelen