Minneord: Gerd Bøyesen (Gerda Boyesen)

Publisert
1. mars 2006

Det er ikke så mange norske psykologer som setter varige spor etter seg rundt i Europa, men Gerda gjorde det. Hun døde i London 29. desember i fjor – 83 år gammel. I 1947 følte hun seg trukket mellom livet hjemme med barna og utdanning og yrkesliv. Hun begynte å studere psykologi. Kort etter begynte hun i karakteranalytisk vegetoterapi hos Ola Raknes. Hun opplevde kropp–psyke-enheten som grunnleggende for sitt terapeutiske virke, og supplerte sin psykologiske utdanning med fysioterapiutdanning og videreutdanning hos Bülow-Hansen. Senere arbeidet hun på Vinderen psykiatriske klinikk og på Dikemark sykehus.

Etter hvert utviklet hun sin egen metode, der hun brukte en finstemt lytting til dype kroppslige signaler for å regulere og forstå effekten av sine kroppslige og verbale intervensjoner. Metoden vakte internasjonal interesse. Hun flyttet til London og grunnla sin egen klinikk der, og etter noen tid «The International Gerda Boyesen Institute». Gjennom dette underviste hun helt inntil nylig nærmest overalt i verden i sin terapimetode. Mest kjent var hun i Europa. I ulike europeiske land har atskillige terapeuter nytt godt av hennes særegne og grundige utdanning.

Hun fant også tid til å holde enkelte kurs i Norge, og vi er mange som har blitt inspirert og fått vårt faglige repertoar utvidet gjennom møte med henne. Det kjennes rart at en som var så levende til stede på jorden, ikke lenger lever her. Vi sender en medfølende tanke til hennes barn – Ebba, Mona Lisa og Paul – som på forskjellige måter har fortsatt hennes virke.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side 278

Kommenter denne artikkelen