Du er her

Medlemsmøte privatpraksis

Den 9. mars kl 15–18 er det medlemsmøte i Tromsø. Møtet er aktuelt for pivatpraktiserende psykologer med driftstilskudd, og har samme innhold som tilsvarende møte i Oslo den 23. februar. På et senere tidspunkt vil det også bli gjennomført møte i Bergen. Temaer for møtet er: Obligatorisk tjenestepensjon også for privatpraktiserende? Fordeler og ulemper med aksjeselskapsformen for enmannsbedrifter. Lov om bokføring og de nye kravene til dokumentasjon av inntekter – må privatpraktiserende anskaffe kassaapparat? I andre del av møtet vil den nye rammeavtalen for privatpraktiserende bli gjennomgått i tillegg til nytt om takstsystemet. Det vil være eksterne innledere i første del av programmet. Forbehold om endringer av innhold, tid og sted. Følg med på vår hjemmeside for nærmere informasjon den siste uken før møtet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side

Kommenter denne artikkelen