Du er her

Klar melding til Stortinget

– Jeg vil bli brukt enda bedre, sa psykolog Svein Øverland til Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Publisert
1. mars 2006

SKAPTE DIALOG: Møtet med Stortingets Helse- og omsorgskomite fungerte etter hensikten. Fra venstre: president An-Margritt Aanonsen og samfunnskontakt Liv Jørgensen fra Psykologforeningen, psykolog Sissel Torsvik fra Adferdssenteret i Oslo, politiker Sonja Mandt-Bartholsen (Ap), psykolog Arnfinn Eek fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, og politiker Sonja Irene Sjøli (H).

Norsk Psykologforening inviterte 7. januar Helse- og omsorgskomiteen til et faglig seminar om hvorfor det trengs flere psykologer ut i kommunene. Stedet var Grand Hotel i Oslo, og Øverland holdt forsamlingen av rutinerte politikere fanget med sitt foredrag om arbeidet blant ungdom i Skien.

Verken politikk eller byråkrati har vært Øverlands spesialdistanser, ifølge ham selv, og ikke har han løpt ned dørene i Norsk Psykologforening heller. Men nå var det på tide å trå til: – Jeg vil slå et slag for mer helsestasjonsjobbing. Der kan jeg hjelpe opp til 200 ungdommer i året.

Dialog

Det var første gang Psykologforeningen arrangerte et slikt møte. Hensikten var å få en dialog med de folkevalgte om behovet for å styrke psykisk helsevern på lokalplanet. Den kom i gang umiddelbart etter at president An-Magritt Aanonsen hadde innledet om manglene og behovene i det kommunale tilbudet.

Spørsmål og innspill tydet både på interesse og vilje til å finne løsninger. Foruten Øverland snakket psykolog Sissel Torsvik om «Psykisk helsetjeneste for barn og unge 0 til 18 år» i Nesodden kommune, Espen Idås tok for seg psykisk helsevern for voksne ut fra erfaringer på Toten, avdelingsleder Arnfinn Eek fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens innledet om de eldre.

Nyttig innsikt

– Det er viktig å få breddekunnskap, sa Gunvald Ludvigsen (V) etter endt seminar. – Dette er et av mange felt vi skal ha innsikt i, og slike seminarer utvikler egne tanker og ideer.

– Var det noe spesielt du merket deg?

– Påpekingen av det vanlige i å ha psykiske problemer – «det uvanlige er vanlig» – og hvordan folk kan få hjelp til å løse dem. Vi må ikke bare fokusere på «kvistene», så å si, de tunge problemene som stikker seg ut.

– Kan seminarer føre til politisk handling?

– Nå er jo tjenestene organisert på kommunenivå, og Stortinget har sånn sett ikke noe med dem å gjøre. Men det er klart vi kan sende ut noen signaler. Kommunene må ha riktig fokus. Jeg tror for eksempel tverrfaglighet må få mer oppmerksomhet. Seminaret var veldig nyttig. Og så er det Norsk Psykologforenings oppgave å få ut budskapet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side 276

Kommenter denne artikkelen