Du er her

Møteplass for eldre psykologer

Vi er fire gamle studiekamerater som vil prøve å dra i gang en gruppe og møteplass for eldre psykologer, 60+. Per november 2005 var vi 522 medlemmer i NPF over 60 år, se gjerne novembernummeret av Tidsskriftet for hvor i Norge vi holder til. Vi fire vil i samarbeid med Psykologforeningen arrangere et møte i Oslo onsdag 15. mars kl 18, i Psykologforeningen, Storgata 10a, inngang Skippergata.

President An-Magritt Aanonsen vil innlede om foreningens seniorpolitikk. Vi fire vil orientere om hvorfor vi ønsker å fokusere saker av spesiell interesse for oss veteraner.

Velkommen! – og velkommen til å komme med innspill på møtet, eller på forhånd, gjerne skriftlig til:

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side

Kommenter denne artikkelen