Du er her

Ledere i sykehus

Publisert
1. mars 2006

I helseforetakene i NAVO-helse er nå en del ledere dessverre tatt ut av overenskomsten, slik at all deres lønn ensidig avgjøres av helseforetaket. De ledere dette gjelder, er selv klar over at de er tatt ut av lønnsforhandlingene. Er ledere tatt ut av overenskomsten, kan en risikere at Helseforetaket hevder at heller ikke de sosiale bestemmelsene gjelder for lederen. Dette er uheldig, og medfører at den enkelte leder må sørge for at det i den personlige arbeidskontrakt for eksempel er en henvisning til at de sosiale bestemmelsene i A-overenskomsten mellom NAVO og Akademikerne Helse også skal gjelde for lederen. Dette er det særlig viktig å være oppmerksom på ved nytilsettinger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side

Kommenter denne artikkelen