Du er her

Debatt og kommentar

– spesialistordningen og behovet for helhetlig behandling ved russymptomer og psykisk lidelse

I Tidsskriftets januarnummer (s. 50–51) skriver Thorbjørn Axelsen om helsepersonelloven og behandlerens rettsstilling. Det gir oss anledning til å redegjøre for Helsetilsynets ansvar og oppgaver.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side 572-575

Kommenter denne artikkelen