Du er her

«Licenced to psychologist»

Publisert
1. juli 2004

Jeg tar eksamen i psykologi i Danmark i høst, og gleder meg til å komme tilbake til Norge. Jeg har hørt at jeg får lisens som psykolog i Norge. Hva innebærer det – her i Danmark blir en autorisert etter to års praksis, men kan kalle seg psykolog hele tiden. Så egentlig er jeg vel psykolog, men kan ikke kalle meg det i Norge siden jeg der bare får lisens. Dersom jeg begynner i jobb før jeg har lisens, hvilken type stilling og lønn skal jeg da ha? Jeg må vel også avtale lønnstillegg jeg skal ha når jeg får autorisasjon i Norge etter noen år – i tillegg til lønnen når jeg har lisens.

Aarhus-student

«Make it simpel» – når du søker jobb. Dette fremstiller du så komplisert at ingen arbeidsgiver vil våge å ansettedeg. Lisens er en midlertidig godkjenning som psykolog, og benyttes mest når kandidaten har utdannelse fra andre land. I løpet av en viss tid må lisenspsykologen ha opparbeidet seg en angitt mengde erfaring som psykolog. Dette har som regel sammenheng med andre praksiskrav i studiene i utlandet. Det er statens autorisasjonskontor for helsepersonell som avgjør spørsmål om lisens og autorisasjon (se www.safh.no). De er godt kjent med de nordiske utdanningene.

Når du har lisens kan du benytte tittelen psykolog i Norge, og du forventes å kunne utføre vanlig psykologarbeid. Psykologforeningen ser ingen grunn til at du skal lønnes noe lavere enn andre (autoriserte) psykologer. I alle offentlige tariffområder og i de halvoffentlige avtaleområdene har Psykologforeningen særavtaler som gir rett til veiledning. Dette gjelder selvfølgelig også deg. Bruk veiledning og andre muligheter for å lære mer så langt som du har anledning. Det er ingen grunn til allerede nå å ta opp avlønning når du om noen år har en fast autorisasjon. Å ta opp dette spørsmålet vil også få arbeidsgiveren til å anta at du i lisensperioden ikke yter full innsats som psykolog, og det mener du vel ikke?

Videre kvalifisering til spesialist kan først begynne etter at du er (fast) autorisert som psykolog. Du kan imidlertid følge en rekke faglige kurs og konferanser i lisensperioden, selv om det kun er de kursene du følger etter autorisasjonen som teller til spesialistgodkjenningen.

Konklusjon: I jobbsøknader bør du oppgi når du tar eksamen og at du regner med å få lisens/midlertidig godkjenning som psykolog fra Autorisasjonskontoret. Arbeidsgiver vil da ansette deg under forutsetning av at du får lisens. Og velkommen tilbake til Norge som psykolog!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side

Kommenter denne artikkelen