Du er her

Nye takster

Publisert
1. juli 2004

Takstene og driftstilskuddet for privatpraktiserende psykologer er endret betydelig. Mer av inntekten vil komme fra drifstilskuddet og mindre fra takstene. Alle privatpraktiserende som har driftstilskudd og/eller refusjonsrett fra Folketrygden har fått de nye takstene tilsendt. Dersom noen ikke har fått det tilsendt, kan en henvende seg til sentralbordet i Psykologforeningen, tlf 23 10 31 30, eller på e-post til lisbet@psykol.no. I rundskrivet med de nye takstene ligger det også en invitasjon til å delta på ettermiddagsmøter i henholdsvis Oslo, Bergen og Trondheim om takster og takstbruk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side

Kommenter denne artikkelen