Du er her

Nye takster

Takstene og driftstilskuddet for privatpraktiserende psykologer er endret betydelig. Mer av inntekten vil komme fra drifstilskuddet og mindre fra takstene. Alle privatpraktiserende som har driftstilskudd og/eller refusjonsrett fra Folketrygden har fått de nye takstene tilsendt. Dersom noen ikke har fått det tilsendt, kan en henvende seg til sentralbordet i Psykologforeningen, tlf 23 10 31 30, eller på e-post til lisbet@psykol.no. I rundskrivet med de nye takstene ligger det også en invitasjon til å delta på ettermiddagsmøter i henholdsvis Oslo, Bergen og Trondheim om takster og takstbruk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side

Kommenter denne artikkelen