Du er her

Sommerpsykolog

Publisert
1. juli 2004

Jeg har noen måneder igjen til jeg tar embetseksamen i psykologi. Da jeg var ferdig med praksisen på poliklinikken, ble jeg tilbudt tre måneders sommervikariat, der jeg fortsetter å jobbe som «nesten-psykolog», det vil si at jeg skal utføre vanlige psykologoppgaver og ha egne klienter i behandling. I ansettelsessammenheng passer jeg ikke inn i systemet, så de har formelt ansatt meg som miljøterapeut. Er dette riktig – og hvilken lønn skal jeg ha?

Legestudenter har midlertidig lisens, slik at de kan ta vikariater og skrive ut resepter. Er det en lignende ordning for psykologer?

Psykolog in spe

Gratulerer med sommerjobb. Det er klokt av helsevesenet å sette inn vikarer, gjerne viderekommende psykologstudenter, for å beholde pasientbehandlingstilbudet når de faste psykologene har ferie. Mange arbeidsgivere har vært fornøyd med slike ordninger, som erfaringsmessig også øker mulighetene for å få tak i ferdige psykologer til ledige stillinger. Siden du ikke er autorisert psykolog, kan du ikke plasseres i en psykologstilling. Rent administrativt må du derfor plasseres i en profesjonsnøytral stillingskode, for eksempel miljøterapeut- eller konsulent-kode. Det viktige for deg er at det er klart hva slags arbeidsoppgaver du skal ha – at du får psykologoppgaver, og ikke en vanlig miljøarbeiderrolle på avdelingen. Det gir deg nok et bedre utgangspunkt lønnsmessig. Det er ikke regulert hvilken lønn du skal ha, det må avtales før du sier ja til stillingen. Det er for øvrig vanlig at psykologstudenter med denne type arbeidsoppgaver blir avlønnet litt i underkant av hva nyutdannede får ved sykehuset.

Departementet ønsker ikke å innføre flere lisensordninger for studenter enn strengt tatt nødvendig. Det er av hensyn til muligheten for å foreskrive medisiner man har denne ordningen for medisinerstudenter. Det er neppe aktuelt med en slik ordning for psykologistudenter med det første.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side

Kommenter denne artikkelen