Du er her

PP-konferanse

Den 15. oktober gjennomføres en konferanse for ansatte i PP-tjenesten. Programmet foreligger ennå ikke. Konferansen er kommet i stand etter et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Norsk Psykologforening. Se også hjemmesiden til Kommunenes Sentralforbund, www.ks.no/konferanser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side

Kommenter denne artikkelen