Du er her

Interesseforening for tvangslidelser

Publisert
1. september 2005

Norsk OCD forening, Ananke, er en brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser (Obsessive Compulsive Disorder, OCD), og deres pårørende. Ananke jobber aktivt med å spre informasjon om lidelsen og behandling av den blant brukerne, pårørende og ikke minst fagmiljøet. Foreningen er landsdekkende, og har lokalgrupper i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Lokalgruppene har møter en gang i måneden.

Foreningen har hovedkontor i Trondheim, St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern, avd. Østmarka. Vi jobber tett opp til forskningsmiljøet her, som blant annet nylig gjennomførte et treårig behandlingsprosjekt av tvangslidelser. Vi har nært samarbeid med flere dyktige fagpersoner ellers i landet, samt Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Vi jobber også med å få oversatt litteratur om behandling av lidelsen, da spesielt selvhjelpslitteratur.

Vi har som mål å:

  • være til støtte for OCD-lidende og pårørende
  • bidra til større åpenhet
  • øke kunnskap om lidelsen og behandlingsmulighetene
  • forbedre de sosiale rettighetene for mennesker med tvangslidelse.

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ananke.no. Kontakt oss gjerne: pb 3008, Lade, 7441 Trodheim, tlf 73 86 45 98, e-post post@ananke.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side

Kommenter denne artikkelen