Du er her

Ikke samarbeid – advarsel

Publisert
1. september 2005

En mor kuttet kontakten med psykisk helse for barn, og oppsøkte en allmennlege med sitt barn som hadde diagnosen ADHD og gikk på ritalin. Allmennlegen seponerte ritalinbehandlingen uten å konferere med spesialisthelsetjenesten eller andre instanser, og igangsatte i stedet behandling med diett. Etter Helsetilsynets vurdering var det uforsvarlig av legen å endre et etablert behandlingsopplegg med Ritalin uten at det skjedde i samarbeid mellom alle behandlingsinstanser og øvrige aktører som var tilknyttet pasienten, som skolen og barnets far som ikke levde sammen med moren. Etter Helsetilsynets oppfatning var det ikke tilstrekkelig bare å bygge på opplysninger fra mor. Legen ble gitt en advarsel, opplyser TilsynsINFO nr 1/2005. Denne saken er interessant fordi den så klart slår fast at det i enkelte typer behandling og ved enkelte lidelser er uforsvarlig ikke å samarbeide med andre aktører rundt pasienten, jf. pasientens rett til behandlingsplan.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side

Kommenter denne artikkelen