Du er her

Friheten venter

Publisert
1. september 2005

Jeg vurderer å starte privatpraksis. Hvordan går en frem for å søke driftstilskudd? Er det andre alternativer for finansiering av pasientenes behandling? Kan jeg heller få et driftstilskudd fra kommunen?

Ung og lovende

For å få driftstilskudd fra det regionale helseforetaket må du være spesialist i klinisk psykologi. Ledige tilskudd lyses ut i Tidsskriftet, og spesialister kan da sende inn søknad. Andre ordinære finansieringsformer for pasientenes behandling eksisterer ikke, utenom at pasientene betaler alt selv. Kommunene kan dessverre ikke inngå driftstilskudds-avtaler med psykologer. Psykologforeningen ønsker en slik mulighet, men slik er det altså ikke ennå. De fleste som driver privatpraksis uten offentlig finansiering, har en sammensatt praksis med en del pasientbehandling i tillegg til sakkyndigoppdrag, foredragsvirksomhet, etc. Det vanlige er at en begynner med en liten privatpraksis ved siden av jobb, for så eventuelt å øke privatpraksisen etter hvert. For tips om oppstart av privatpraksis, se Tidsskriftets mainummer 2004. I juninummeret i 2003 finner du en del om forsikringer av psykologen. Uansett er du lovpålagt å ha en fagansvarsforsikring straks du driver egen næringsvirksomhet. «Håndbok for privatpraktiserende» – en felles bok for psykologer, leger, ingeniører og arkitekter – koster rundt 200 kroner og kan bestilles fra Arne Trældal, Storgt. 10b, 0155 Oslo. Boken omhandler oppstart og drift av egen næringsvirksomhet, skattespørsmål, regnskapsspørsmål med mer. Et endags etablererkurs med utfyllende undervisning gjennomføres av Akademisk Studieforbund (www.aks.as) hver vår.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side

Kommenter denne artikkelen