Du er her

Foreningsgruppeliv – ditt førstevalg på livsforsikring

Publisert
1. september 2005

Mange av dere har valgt Psykologforeningen som sin leverandør av skadeforsikringer. Dette er vi selvsagt veldig fornøyd med, og tilslutningen signaliserer at vi leverer høy kvalitet til gunstige premier.

Psykologforeningen er opptatt av din trygghet og forutsigbarhet. Derfor finner vi i Psykologforsikringen det naturlig å stille deg følgende spørsmål: Har du sikret deg selv og dine etterlatte hvis noe uforutsett skulle skje med deg eller din ektefelle/samboer? Dersom husstandens inntekt reduseres eller uteblir som følge av dødsfall eller uførhet, tror mange at de har tilstrekkelig forsikring gjennom jobben, eller at det offentlige gir tilstrekkelig støtte. Mange har gode ordninger og det offentlige bidrar med noe, men langt fra nok i de fleste tilfeller. Det beste du kan gjøre er selv å sørge for økonomisk trygghet.

I den anledning ønsker vi i Psykologforsikringen i tiden fremover å fokusere på Foreningsgruppeliv, markedets kanskje beste tilbud på livsforsikring. Foreningsgruppeliv er en kollektiv ordning for deg som medlem av Psykologforeningen. Forsikring kan også tegnes på din ektefelle/samboer i tillegg til deg selv. Forsikringssummen utbetales som en engangserstatning ved død og uførhet – uansett årsak, tid og sted.

Mange har allerede spart tusenvis av kroner ved å etablere denne forsikringen til fordel for individuell livsforsikring. Som et eksempel kan nevnes at en 35-åring sparer over 4 000 kroner ved kjøp av dødsrisiko og uførekapital (forsikringssum på kr 1 293 116), ved å velge Foreningsgruppeliv fremfor en individuell løsning. Dette er penger å ta med seg. Foreningsgruppeliv kan også erstatte tradisjonell gjelds- eller kontoforsikring.

For deg som ikke har tegnet denne forsikringen, anbefaler vi å sette av litt tid for å studere vår brosjyre som du kanskje allerede har mottatt i posten. Brosjyren gir en enkel og oversiktlig produktbeskrivelse, premietabeller samt spørsmål og svar som er relevante for de fleste av oss. Du finner i tillegg flere interessante premiesammenligninger.

Erfaringer og tilbakemeldinger tilsier at du ikke bør etablere livsforsikring uten å ha vurdert Foreningsgruppeliv. Ønsker du en gjennomgang av ditt forsikringsbehov, kontakt Psykologforsikringen, tlf 815 55 210, der du møter våre rådgivere som kjenner avtalen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side

Kommenter denne artikkelen