Du er her

– En dristig fagperson man lytter til

«Sissel Gran har etablert seg som en fagperson mange lytter til, en psykolog som er dristig og tør bruke media og eksponere seg som fagperson på nye måter», heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Publisert
1. september 2005

Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap er opprettet av Norsk Psykologforening. Priskomiteen består av Fanny Duckert, Bjørnar Olsen og Tove Beate Pedersen.

– Sissel Gran har en veldig god evne til å sette ord på tematikken rundt familieliv og kjæresteforhold som vi kan ha vage fornemmelser om i hverdagen. Hun viser en raushet til å formidle egen kunnskap og dele sine egne erfaringer med andre på en ivaretakende måte, sier jurymedlem og assisterende redaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Bjørnar Olsen. Han mener det ikke er mange som formidler psykologisk kunnskap like godt som Sissel Gran gjør det.

– Man tenker gjerne at hun har slått igjennom på kort tid, men sannheten er jo at hun har skrevet i mange år. Måten hun opptrer på i mediene skjer alltid i tråd med god, etisk fagpsykologi, sier Olsen.

Nyansert

Generalsekretær Tove Beate Pedersen i Norsk Psykologforening, og medlem av juryen, tilkjennegir gjerne at hun hører til Sissel Grans fans.

– Hun er så flink til å være nyansert og klarer å gi kvalifiserte råd uten å bli firkantet og bastant. Hun er ikke en svevende psykolog, som sier «på den ene siden og på den andre siden…». Ikke minst snakker hun om noe hun vet noe om selv.

– Hva er det som driver henne?

– Hun har et genuint ønske om å hjelpe folk. Derfor søker mange til henne, sier Pedersen.

Reell popularisering

Fra priskomiteens begrunnelse heter det: «Sissel Gran klarer å oversette fagspråk til et språk som når ut til og er til nytte for folk flest. Slik gjøres psykologiske problemstillinger og psykologisk kunnskap til en del av den allmenne diskusjonen, til en del av den offentlige sfæren. Og hun mestrer denne vanskelige formidlingskunsten med sin faglige integritet i behold. Det hun formidler er reell popularisering av psykologisk kunnskap til forskjell fra populærpsykologi».

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side

Kommenter denne artikkelen